Rozgrywka pojedynczego koloru

Skoncentrowano się tylko na mniej oczywistych zagraniach, przy których bezpieczna rozgrywka może pozostawać w niezgodzie z odruchowymi, pozornie oczywistymi sposobami rozegrania danego układu.

Opisane poniżej sposoby rozgrywki poszczególnych układów powinny być stosowane wtedy, gdy z licytacji bądź z wcześniejszego przebiegu rozgrywki nie ma żadnych przesłanek co do rozkładu danego koloru, rozmieszczenia honorów, itd. W poniższych przykładach nie zawsze są wskazane tylko schematy bezpiecznej rozgrywki; są tam też umieszczone mniej znane, bądź mniej typowe schematy zagrań na największą szansę. Schematy te zostały opracowane przez M.Kosmulskiego.


Jak grać przy posiadaniu : siedmiu , ośmiu, dziewięciu, dziesięciu kartach w kolorze

Przy posiadaniu siedmiu kart w kolorze:

1
W10xxxx
NWES
A
należy zgrać asa, a potem grać blotkę spod waleta i dziesiątki;
2
K109xx
NWES
xx
należy zagrać blotkę do dziesiątki, a potem do dziewiątki
4
AD109x
NWES
xx
należy zagrać blotkę do dziesiątki, a potem do damy
3
KD109x
NWES
xx
należy zagrać blotkę do dziesiątki, a potem do dziewiątki
6
ADxxx
NWES
W9
należy zagrać blotkę do dziewiątki, a potem waletem na impas
5 /10
D109xx
ADxx
NWES
Ax
xxx
należy zgrać asa, a potem blotkę do damy
 
7
AK109x
NWES
xx
należy grać blotką do dziesiątki, a potem do dziewiątki
8
AK9xx
NWES
Wx
należy grać blotkę do waleta, a potem z góry
 
9
AK10xx
NWES
Dx

jeżeli mamy wziąć cztery lewe, to gramy damę, a następnie blotkę do dziesiątki (zabezpieczenie przed W9xxx u S)
 

11
A10xx
NWES
D9x
należy grać blotkę do dziewiątki; jeżeli S weźmie na waleta, należy grać blotką do dziesiątki; jeżeli N wskoczy królem - należy grać ponownie do dziewiątki
12
AD109
A109
NWES
xxx
Dxxx
należy grać blotką do dziewiątki, a potem do dziesiątki
13
D1098
NWES
Axx
należy grać dziesiątką na impas, a jeżeli S weźmie lewą, ponownie dziewiątką na impas
14
A1098
NWES
Dxx
należy grać damą na impas; jeżeli N weźmie na króla, należy ponownie impasować
 
15
A98x
NWES
DWxx
należy grać blotkę do damy; jeżeli dama weźmie, ponownie blotką do waleta; jeżeli dama zostanie zabita królem, należy grać z góry
16
W98x
NWES
ADx
należy grać blotką do damy; jeżeli dama zostanie zabita, gramy z góry; jeżeli dama weźmie lewą, to: gdy potrzebujemy wziąć trzy lewe - gramy waletem na impas
17
AK98
NWES
xxx
należy grać blotkę do dziewiątki, a potem do ósemki; jest to rozgrywka minimalnie lepsza od gry z góry
 
 
18
AK109
K109x
NWES
xxx
Axx
jeżeli mamy wziąć trzy lewe, należy zgrać asa, a potem grać blotkę do dziewiątki, a potem znów blotkę do dziesiątki
19
AKWx
AWxx
NWES
xxx
Kxx
jeżeli mamy wziąć trzy lewe w kolorze, należy zgrać asa, króla, a potem blotkę do waleta.
 
Przy posiadaniu ośmiu kart w kolorze:

1
KDxxxxxx
NWES
-
należy wyjść blotką spod mariasza, aby zabezpieczyć się przed oddaniem trzech lew w przypadku zastania singletona asa; oczywiście w drugiej lewie gramy figurę
2
KDxxxxx
KDxxxx
NWES
x
xx
gdy możemy oddać dwie lewe w tym kolorze, należy zagrać blotki z obu rąk, a potem honor
 
 
3
KDW9xxx
ADW9xxx
KDxxxx
KDWxxx
NWES
x
x
W9
9x
należy wyjść blotką spod mariasza, aby zabezpieczyć się przed oddaniem trzech lew w przypadku zastania singletona asa; oczywiście w drugiej lewie gramy figurę
4
A1098xxx
NWES
x
gdy możemy oddać dwie lewe w tym kolorze, należy grać asa, a potem dziesiątkę - będzie to skuteczne przy podziale 3-2 oraz 4-1 z singletonem figurą;
 
 
5
DW10xxx
NWES
8x
gdy możemy oddać trzy lewe w kolorze, należy zagrać blotkę do ósemki, aby zabezpieczyć się przed renonsem u S
6
Kxxxxx
NWES
xx
należy zagrać blotki z obu rąk, aby zabezpieczyć się przed singletonem asem, a potem blotkę z ręki E i wstawić króla
7
A109xxx
NWES
xx
jeżeli możemy oddać dwie lewe, zgrywamy asa, a potem gramy z drugiej ręki blotkę do dziesiątki;
6
A1098xx
NWES
xx
gramy blotkę do dziesiątki, a potem do dziewiątki
 
9
AW10xxx
NWES
9x
należy grać blotkę spod dziewiątki, aby zaasekurować się przed singletonem figurą u S;
10
ADxxxx
NWES
10x
należy grac blotkę do dziesiątki, a potem do damy
 
11
Dxxxxx
NWES
A10
gdy potrzebujemy cztery lewe w tym kolorze, należy zgrać asa, a potem zagrać dziesiątkę i dodać ze stołu damę; gdy potrzebujemy pięciu lew, największe szanse daje zagranie blotki do dziesiątki
12
AD109xx
NWES
xx
należy zagrać blotkę do dziesiątki, a potem do dziewiątki;
   
   
13
A109xxx
NWES
Dx
należy grać damą na impas; jeżeli N weźmie królem, należy impasować ponownie
14
AK109xx
NWES
xx
należy zgrać asa, a potem blotkę do dziesiątki
 
15
A10xxxx
NWES
K9
należy grać blotkę do dziewiątki
16
AK9xxx
NWES
Wx

należy grać blotkę do waleta, a potem z góry;

17
AKW10xx
NWES
xx
należy impasować waletem (bez zgrywania asa)
 
 
16
AKD9xx
NWES
xx
gdy musimy wziąć pięć lew, należy grać blotkę do dziewiątki, aby zabezpieczyć się przed renonsem u N; 
19
AKD8xx
NWES
10x
gdy musimy wziąć pięć lew, należy grać blotkę do dziesiątki, aby zabezpieczyć się przed podziałem 5-0 
20
Dxxxx
NWES
Wxx
jeżeli możemy oddać trzy lewe, to należy w pierwszej lewie tego koloru zagrać blotki z obu rąk, aby zabezpieczyć się przed singletonem A lub K
21
DW96x
NWES
10x
należy grać dziesiątkę lub blotkę do dziesiątki, aby zabezpieczyć się przed renonsem u N
 
22
Kxxxx
NWES
Dxx
gdy możemy oddać dwie lewe, należy w pierwszej grać blotki z obu rąk, aby zabezpieczyć się przed singletonem asem
23
Kxxxx
NWES
D10x
gdy możemy oddać dwie lewe, należy najpierw zagrać blotkę do damy, a następnie do dziesiątki;
24
KD8xx
NWES
Wxx
należy zagrać blotkę do waleta;
 
25
KDW7x
NWES
10xx
należy grać dziesiątkę, lub blotkę do dziesiątki;
 
26
A109xx
NWES
xxx
należy grać blotkę do dziewiątki, a potem do dziesiątki;
27
ADxxx
NWES
xxx
należy zgrać asa, a potem blotkę do damy
 
28
A10x
NWES
Dxxxx
gdy możemy oddać dwie lewe, należy zgrać asa, a potem grać blotkę do dziesiątki;
29 / 30
AD109x
109xx
NWES
xxx
Dxx
należy grać blotkę do dziewiątki, a potem do dziesiątki;
31
A9xxx
Axxxx
NWES
D10x
D109
należy grać blotkę do dziesiątki; jeżeli S weźmie waletem, to potem gramy damą na impas;
32
D109xx
NWES
Axx
należy grać asa, a potem blotkę do dziesiątki;
 
33
A8xxx
NWES
D109
należy wyjść damą na impas; gdy N weźmie na króla, należy impasować waleta dziesiątką;
34
A9xxx
NWES
DWx
należy grać blotkę do damy, a gdy weźmie ona lewę, blotkę do waleta;
35
A10xxx
NWES
Kxx
należy zgrać króla, a potem blotkę do dziesiątki;
 
36
A10xxx
NWES
K8x
gdy mamy wziąć trzy lewe, należy grać blotkę do ósemki
37 / 39
AK109x
AWxxx
NWES
xxx
K9x

należy zgrać asa, a potem zagrać blotkę do dziewiątki;

38
AK9xx
NWES
Wxx
należy zgrać asa, a potem blotkę do waleta
40
A9xxx
NWES
KWx

należy zgrać króla, a potem blotkę do waleta

41
AKD8x
NWES
Wxx
należy grać waleta, aby w razie ujawnienia się renonsu u N móc wyimpasować
42
Kxxx
NWES
xxxx
należy zagrać blotki z obu rąk, a następnie blotkę do króla
43
AD9x
NWES
xxxx
należy zagrać blotkę do dziewiątki, a potem do damy
44
ADxx
NWES
xxxx
należy zgrać asa, a potem zagrać blotkę do damy;
45
A10xx
NWES
Kxxx
należy zgrać króla, a potem zagrać blotkę do dziesiątki;
46
AK9x
NWES
Wxxx
należy zgrać asa, a potem blotkę do waleta lub dziewiątki;Przy posiadaniu dziewięciu kart w kolorze:

1
DWxxxxx
NWES
9x
jeżeli możemy oddać trzy lewe w tym kolorze, należy grać blotkę do dziewiątki, aby zaasekurować się przed renonsem u S
2
Kxxxxxx
NWES
Wxx
jeżeli możemy oddać dwie lewe w tym kolorze, należy grać blotkę do waleta
 
3
KDxxxx
NWES
10x
jeżeli możemy oddać dwie lewe w tym kolorze, należy grać blotkę do dziesiątki
4
AW10xxxx
AW10xxx
AW10xx
NWES
xx
xxx
xxxx
należy grać dwa razy na impas
5
ADxxxx
NWES
10x
jeżeli należy wziąć w tym kolorze 6 lew, to należy zgrać asa, a potem blotkę do damy
6
AKWxxxx
NWES
xx
należy grać z góry (2% szans więcej niż przy rozgrywce raz z góry, a potem na impas waletem)
7
D109xxxx
NWES
Ax
należy zgrać asa, a potem blotkę do damy
 
 
8
AK9xxxx
NWES
xx
jeżeli można oddać jedną lewę, należy zagrać blotkę do waleta, aby zaasekurować się przed renonsem u N
9
AWxxxxx
NWES
K9
jeżeli można oddać jedną lewę, należy zagrać blotkę do dziewiątki, aby zaasekurować się przed renonsem u N;
10
K109xxx
K109xx
NWES
xxx
xxxx
jeżeli można oddać dwie lewe, należy grać blotką do dziesiątki, a następnie do króla
 
11
K10xxxx
NWES
D9x
należy grać blotką do damy; jeżeli zostanie zabita asem, to potem blotką do króla;
12
KD8xxx
NWES
Wxx
należy grać waleta, lub blotkę do waleta, aby zabezpieczyć się przed renonsem u S;
13
KD8xxx
KD8xx
NWES
W9x
W9xx
należy grać króla lub do króla, aby zabezpieczyć się przed renonsem w dowolnej ręce;
 
14
AWxxxx
NWES
10xx
rozgrywki: blotka do waleta, a potem as i as, a potem blotka do dziesiątki mają takie same szanse powodzenia;
15
ADxxxx
xxxxxx
10xxxxx
A10xxxx
D10xxxx
ADxxx
10xxxx
A10xxx
D10xxx
NWES
xxx
ADx
ADx
Dxx
Axx
xxxx
ADxx
Dxxx
Axxx
jeżeli można oddać jedną lewę w tym kolorze, to należy grać asa, a potem blotkę do damy
16
A9xxxx
NWES
DWx
jeżeli można oddać jedną lewę w tym kolorze, należy grać blotkę do damy, aby zabezpieczyć się przed renonsem u N
 
 
 
 
 
17
AD8xxx
AD8xx
NWES
Wxx
Wxxx
jeżeli można oddać jedną lewę, należy grać waleta, aby zabezpieczyć się przed renonsem u N; jeżeli S zabije królem, a od N spadnie dziesiątka lub dziewiątka; to potem należy impasować (reguła ograniczonego wyboru)
18
AK8
NWES
9xxxxx
jeżeli można oddać jedną lewę, to gramy blotkę do ósemki, aby zaasekurować się przed renonsem u N
 
 
 
19
AK9xxx
AK9xx
NWES
Dxx
Dxxx
należy grać damę, aby zaasekurować się przed renonsem u N
20
AK9xxx
AK9xx
NWES
D10x
D10xx
należy grać asa, aby zaasekurować się przed podziałem 4-0
21
Kxxxx
Kxxxxx
NWES
xxxx
xxx
jeżeli możemy oddać dwie lewe w kolorze, to gramy najpierw blotki z obu rąk, a potem blotkę do króla
22
KWxxx
KW9xx
NWES
xxxx
xxxx
gramy blotkę do waleta
 
23
K9xxx
NWES
Wxxx
jeżeli możemy oddać dwie lewe w kolorze, to gramy blotkę do dziewiątki, aby zabezpieczyć się przed renonsem u N
 
24
D9xxx
NWES
Kxxx
gramy blotkę do króla; jeżeli król zostanie zabity asem, gramy blotkę do damy (jeżeli w pierwszej lewie od N spadnie walet lub dziesiątka, potem należy impasować dziewiątką)
25
AK10xx
AK10xxx
NWES
xxxx
xxx
należy grać asa, a potem króla (jeżeli do asa spadnie figura od N, to potem należy impasować dziesiątką)
 
 
26
A10xxx
A10xxxx
NWES
K9xx
K9x
jeżeli możemy oddać jedną lewą w tym kolorze, to gramy blotkę do dziesiątki, bądź blotkę do dziewiątki (oczywiście, jeżeli ujawni się renons, to bijemy figurą i gramy do drugiej ręki)
27
AKW10x
AKxxx
AKW10xx
AKxxxx
NWES
xxxx
W10xx
xxx
W10x
należy grać asa, a potem króla (jest to rozgrywka o 2% lepsza, niż raz z góry, a potem na impas damy)
 

 


Przy posiadaniu dziesięciu kart w kolorze:

1
AW9xxxxx
Axxxxxxx
AW9xxxx
Axxxxxx
AW9xxx
Axxxxx
AW9xx
Axxxx
NWES
Dx
DW
Dxx
DWx
Dxxx
DWxx
Dxxxx
DWxx
należy grać damą na impas
2
KWxxxxx
KWxxxx
KWxxx
NWES
xxx
xxxx
xxxxx
należy grać blotkę do waleta
 
 
 
 
3
A10xxxxxx
NWES
Dx
jeżeli można oddać jedną lewę, to należy grać blotkę do damy
4
A10xxxxx
A10xxxx
A10xxx
NWES
Dxx
Dxxx
Dxxxx
jeżeli można oddać jedną lewę, to gramy blotkę do dziesiątki
5
AWxxxxxx
AWxxxxx
AWxxxx
AWxxx
NWES
Kx
Kxx
Kxxx
Kxxxx
należy zgrać króla
 


powrót